Fruitmotor

Peter van Luttervelt, Hilde Engels en Henri Holster

Samen met fruittelers in Rivierenland werkt de Coöperatieve Betuwse Fruitmotor aan een economie zonder afval. Zij herwaarderen het zogenaamde industriefruit door dit in de regio te verwerken en de producten in coöperatief verband te verkopen. Dat levert innovatieve, eerlijke en lekkere streekproducten op, waarmee zij de regio op economisch, sociaal en ecologisch vlak versterken.

Missie

De Fruitmotor staat voor verduurzaming van de fruitteelt en versterking van de regionale economie.

De Betuwe staat bekend als innovatieve fruitregio. Maar Betuwse fruittelers ervaren voortdurende druk op hun prijzen terwijl de samenleving vraagt om verduurzaming. Investeren in verduurzaming door telers is niet makkelijk. De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor brengt verandering door een andere manier van (coöperatief) samenwerken in de keten. Er komt ruimte om te investeren in wat we allemaal belangrijk vinden: een gezonde bodem, schoon slootwater, meer wilde bijen en een biodiverser landschap. De Fruitmotor werkt zo aan een mooier landschap waar het goed toeven is.

Circulair

De Betuwse Krenkelaar (cider en appelsprankel) wordt gemaakt van krenkelaars. Fruit met een plekje en vlekje dat niet in de winkels komt en nu zorgt voor nieuwe waarde waarmee wordt geïnvesteerd in duurzaamheid. Van pulp van geperste appels, zeg maar de reststroom uit de reststroom, worden vanaf 2018 nieuwe producten gemaakt.
Naast het werken aan circulaire fruitteelt, biodiversiteit en landschap (ecologische innovatie) worden nieuwe activiteiten in de Betuwe gestart (ecologische innovatie). Het levert nieuwe samenwerking en werkgelegenheid op (sociale innovatie). Bedrijfsactiviteiten van buiten de regio worden weer naar de Betuwe gehaald. Het versterkt de regionale economie.

Het idee

Peter van Luttervelt kreeg opdracht om als kwartiermaker onderzoek te doen naar de Betuwe als afvalloze regio. Tijdens ‘keukentafelgesprekken’ met telers en betrokkenen uit de keten hoorde hij dat 6 tot 7 procent van het fruit niet geschikt is voor de consumentenmarkt. Dit industriefruit brengt nauwelijks iets op, terwijl het van goede kwaliteit is.

Samen met Hilde Engels uit Geldermalsen en Henri Holster uit Lienden richtte Van Luttervelt coöperatie De Fruitmotor op. Engels is gespecialiseerd in duurzame productinnovaties in voeding en Holster werkt aan Wageningen University & Research (WUR) en is pleitbezorger van een circulaire, duurzame landbouw.

Fruitmotor Producten