IK circuLEER

Liedewij de Graaf

ikcirculeer biedt levende lessen uit de circulaire economie voor vmbo-ers. Aan de hand van bekende producten en via rolmodellen maken de leerlingen kennis met de kansen en randvoorwaarden van een nieuwe duurzame economie.

Missie

Bij de missie waar we als samenleving voor staan om een economie op basis van liefde vorm te geven, met continue waardecreatie voor people-planet-profit, willen we met IKcircuLEER graag zoveel mogelijk ‘Astronauten van planeet Aarde’ betrekken. Via het onderwijs, zodat duurzaam denken en doen net zo gewoon kunnen zijn als taal en rekenen leren.

Enthousiasme en vakmanschap voor een nieuwe economie zetten we in om  inspirerende  en toetsbare lesprogramma’s aan te bieden, die  het makkelijk maken om VN-werelddoelen structureel in de onderwijspraktijk in te bedden.

Versnellen van de  transitie naar een duurzame circulaire economie door het onderwijs daarin te versterken, dat is de missie van IKcircuLEER.

Circulair

Met IKcircuLEER operationaliseren we brede begrippen uit die duurzame circulaire economie tot voor het onderwijs toetsbare  leerdoelen, aansluitend bij nieuwe exameneisen. Zo maken we het makkelijk om de lesmodules in de onderwijspraktijk te integreren.

Via het format van IKcircuLEER verbinden we de activiteiten van heel verschillende duurzame koplopers – grote bedrijven, start-ups en kunstenaars, in lesmodules tot een voor het onderwijs samenhangend lesaanbod over duurzaam ondernemen. Door zo samen te werken kunnen we meer impact maken voor duurzaam onderwijs in de praktijk.

Graag werken we daarin samen met docenten, bijvoorbeeld om een lokaal praktijkverhaal van een circulaire mkb-er, uit te werken tot lesmodule in het format van IKcircuLEER. Zo is de lesmodule ‘Oesterzwammen groeien op koffiedik’ in samenwerking met Nordwin College te Leeuwarden tot stand gekomen, rondom het praktijkverhaal van WesterZwam.

Ook verzorgen we docentencursussen in het bijscholingsprogramma ondersteund door Min. OCW. Deze cursus over duurzaam ondernemen in de klas en ‘Milieu, hergebruik, duurzaamheid’ is gevalideerd door registerleraar.nl.

VN-werelddoelen dichterbij

Opzet van IKcircuLEER is om bij  te dragen aan een levendige uitwisseling tussen duurzame koplopers en het onderwijs, zodat jongeren weten hoe ze een verschil kunnen maken voor een duurzamere toekomst, hun toekomst, en waarom dat zinvol en leuk is om te doen.

Als bedrijven bij het aanpakken van duurzame dilemma’s een beroep kunnen doen op de creativiteit en circulaire kennis, vaardigheden en gewoontes van een nieuwe generatie dan brengt dat samenleven op basis van de VN-werelddoelen dichterbij.

Ikcirculeer producten