Correctbook

Sam van Tol

Op een vakantie in Zuid-Afrika werd oprichter Sam geconfronteerd met het wereldwijde probleem van analfabetisme. Hij verbaasde zich dat de kinderen niet vroegen naar levensmiddelen zoals eten of kleren. Ze wilden iets heel anders, namelijk pen en papier. Deze kinderen wilden zich ontwikkelen door te leren lezen en schrijven, maar de materialen misten. Schrijfmaterialen die na enige tijd weer op zijn. Met deze gedachten kwam hij terug in Nederland. Er moet schrijfmateriaal komen, dat eindeloos meegaat. Dat resulteerde in Correctbook.

Missie

Wij strijden mee tegen analfabetisme. Correctbook wil 1 miljoen kinderen in nood leren schrijven voor 2023.

Circulair

Onze producten zijn oneindig opnieuw te gebruiken, notities zijn makkelijk uitwisbaar zodat er weer ruimte ontstaat voor nieuwe ideeën. Boeken die niet meer gebruikt worden, krijgen een opfrisbeurt en gaan naar Afrika.

Achtergrond

Sam van Tol ontdekte op een vakantie in Afrika dat kinderen wel naar school gaan, alleen vaak zonder schrijfmateriaal. 250 miljoen kinderen gaan zo iedere dag naar school in deze situatie.

Correctbook's producten