Makers Unite

Thami Schweichler

Makers Unite is een start-up waar lokale Amsterdammers en nieuwkomers, zoals vluchtelingen, migranten en asielzoekers elkaar ontmoeten. Samen ontwerpen en maken zij duurzame producten met een verhaal. Door samen te werken kunnen mensen hun verhaal kwijt, ontstaan gesprekken en nieu­we relaties.

Missie

In zes weken biedt Makers Unite nieuwkomers de plek en het ondersteunend programma om hun sociale en professionele netwerk uit te breiden. Door samen te maken kunnen mensen hun verhaal kwijt, ontstaan gesprekken en nieuwe relaties. Makers Unite begeleidt deelnemers naar een volgende fase: door hen te verbinden met hun partnernetwerk van opleidingen, universiteiten en bedrijven kunnen ze nieuwe stappen zetten naar werk of opleiding.

Circulair

Momenteel maken we producten van reddingsvesten. Deze zijn achtergelaten op Griekse stranden door mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Het maken van producten met dit materiaal leidt vaak tot een mooi gesprek. Verhalen van nieuwkomers worden gedeeld met het publiek middels de verkoop van de collectie mode- en lifestyle producten.

Het verhaal van Hasan

Hasan (Aleppo, Syrië) vluchtte met zijn fa­milie naar Turkije, waar hij werkte als kleer­maker voor een miniem salaris. Daar zag hij geen toekomst in. Hij maakte de oversteek en kwam in September 2015 aan in Nederland, waar hij negen maan­den lang in de noodopvang verbleef. Makers Unite zocht kleermakers en Hasan nam in maart 2016 contact met hen op. Hij maakte het eerste prototype van de Re-Vest Life ribbon voor Koningsdag. Hij leerde lokale Amsterdammers kennen, vond een logeerplek enuiteindelijk vond Makers Unite een plek voor hem bij Hack your Future. Hij volgt een halfjarige opleiding die zal resulteren in een stage. Hasan woont nu op Riekerhaven en adviseert Makers Unite. Dit is maar een van de verhalen van de deelnemers, en zo zijn er nog meer.

Makers Unite producten