Pour

Julie van den Boorn

Pōur weerlegt het concept van afval. Gemaakt met eer in Nederland, onder andere door mensen bij de sociale werkvoorziening. Vervaardigd uit 100% herwonnen werkkleding met een focus op tassen.

 

Missie

75% van alle textiel in Europa wordt na gebruik weggegooid of verbrand. Het is onze missie dit lineaire productie- en consumptieproces te doorbreken. Dit vraagt om een andere benadering: de circulaire benadering. Hierbij gaat het niet alleen om het minder gebruiken van iets, maar om het zorgen dat je de onderdelen en grondstoffen in producten in een volgende gebruiksfase weer opnieuw kunt inzetten, zonder kwaliteitsverlies en zonder schadelijke effecten van grond- en hulpstoffen op mens en milieu. 

Herontwerpen van het bestaande.

Circulair

Bij het circulaire denken gaan we voorbij passieve recycling: pas gaan nadenken over hoe je de grondstoffen kunt herwinnen als je een afgedankt product in je handen hebt. Pōur streeft naar actieve recycling: producten zien als bron voor nieuwe producten en tijdens het ontwerp weten hoe je de onderdelen en grond- en hulpstoffen kunt terugwinnen. Pōur streeft naar een nieuwe economie: van take-make-waste naar urban mining. Zo creëren we in Europa een nieuwe economie en nieuwe werkgelegenheid en houden we grip op grondstoffen.

C_Passport

Pōur producten worden voorzien van een C_PASSPORT, dat vertelt van welke materialen het product is gemaakt. De mensen achter Pōur organiseren gesloten materiaal processen en verbinden supply cycles door de waarde van materialen te behouden en zo hoogwaardig mogelijke nieuwe toepassingen voor werkkleding te vinden. Er is meer na een Pōur-leven!

USE IT
LOVE IT
RETURN IT